lundi, 22 janvier 2018

 

 

HAFATRA MANOKANA AVY AMIN ‘NY FILOHAN’NY FPMA

«.TOMPO Andriamanitro o, mba jereo aho ka valio vavaka. Avereno tanjaka sy hery aho, fandrao dia ho renoka tokoa ho amin-torimasom-pahafatesana. Ny fitiavanao kosa no ianteherako, ny famonjenao no hiravoako. TOMPO o, hihira ho voninahitrao aho noho ny soa nataonao tamiko. … Izaho kosa, ao an- tranon'Andriamanitra, dia toa fototr'oliva maitso mavana; ny fitiavany no itokiako mandrakizay mandrakizay. TOMPO o, hoderaiko hatrany Ianao noho ny amin'izay nataonao; ary eo anatrehan'ny mpivavaka aminao no hanambarako fa tsara Ianao. »Salamo 13/2,4, 6 ; 52/10-11

Niainako manokana izany hiran’ny mpanao Salamo izany. Iza tokoa moa no nanampo fa roa herinandro aho voatery notoranina (coma artificiel), nodidina ny fo sy ny aty (myocarditites aigus et double embolies pulmonaires). Mbola mitohy foana hatrizao ny fitsaboana ahy ato amin’ny hôpitaly, ka tsy mba afaka akory hiara-mivavaka any am-piangonana sy mifaly eo anivon’ny fianakaviana aho. Fa misaotra an’Andriamanitra aho, satria efa navoaka tsy ao amin’ny Réanimation intsony, fa efa nafindra Service CARDIOLOGIE (chambre 221B, 3ème étage). 

Mankasitraka anareo zanako rehetra ato amin’ny FPMA, niray fo sy nitondra ahy am-bavaka. «Ankehitriny aho dia mifaly amin'ny fijaliana iaretako noho ny aminareo, satria miferinaina ara-batana aho ka mameno izay tsy ampy tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany, izany hoe ho an'ny Fiangonana. Tonga mpanompon'ny Fiangonana aho, araka ny andraikitra nomen'Andriamanitra hotontosaiko aminareo: dia ny manatanteraka ny fitoriana ilay tenin'Andriamanitra» Kolosiana 1/24-25

Mirary Noely sambatra 2017 sy taona vaovao 2018 ho feno fahasoavana ho antsika rehetra ! 

                                                    Centre Hospitalier Transilien CORBEIL-ESSONNE

                                                             23 Desambra 2017

                                            Rev. Dr Jean A. RAVALITERA, Filohan’ny FPMA

accueil

carte faritany3

  couv pericope 2018

 bible 1 an

 

           
           
                  map clichy             

 

Eglise Protestante Malgache en France - Fiangonana Protestanta Malagasy Aty Andafy
Siège National: Maison du Protestantisme

47, rue de Clichy 75009 Paris

 

                      newsletter   
      © Copyright 2012. Tous droits resérvés