dimanche, 28 mai 2017

 

 « Ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsoana anareo ho tena iray. »   Kolosiana 3 : 15

 

FANASANA

Ho an’ny vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny FPMA ,

Ampandalovina amin’ny Biraon’ny Faritany Atsimo Atsinanana

Ary ny Filohan’ny FPMA , Pasteur RAVALITERA Jean sy ny mpiara-miasa aminy rehetra,

Ry Hava-malala ao amin’ny Tompo,

Havaozina sy hampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana hombam-piadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo.

Endrey tokoa ny fitahiana sy ny fitantanana azo avy amin’Ilay Ray be fitia ka nahatratra ny faha-folo taona niorenany ny Tafo Avignon.

Mikasa ny hankalaza izany ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, ka ho fanokafana izany dia manasa anareo amin’ny :

· Fotoampivavahana fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny Alahady 4 Jona 2017 amin’ny 10 ora maraina ao amin’ny Eglise Adventiste ; 5, rue Madame de Sévigné 84000 AVIGNON

· Fiaraha-misakafo am-pirahalahiana « Agape » aorian’ny fotoampivavahana ao amin’io toerana io ihany.

· Fitsangatsanganana iraisana ahitana lalao maro samihafa ny Alatsinainy 5 Jona 2017. Ny toerana mbola holazaina amin’ny manaraka.

 

Tena fanirianay fatratra ny fahatongavanareo hanotrona anay amin’izany fotoana rehetra izany, indrindra moa ny fitrotronareo am-bavaka mba ho eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina no hanatontosana izany fanokafana ny fankalazana izany.

Hankasitrahanay ny fandefasanareo ny anaran’ireo izay manam-paniriana ny ho avy hanotrona anay mba hanaovana ny fandaminana.

Manonona am-pitiavana ny fiadanan’ny Tompo ho aminareo

Ho an’Ilay Mpahary sy Mpamonjy antsika amin’ny alalan’i Jesosy Kristy anie ny voninahitra ambony indrindra.

Amin’ny anaran’ny Komitin’ny tafo sy ny vahoakan’Andriamanitra FPMA Avignon.

            Ny Mpitandrina                                                                       Ny Filoha

       Pst Christian RANDRIA                                                   Tefisoa RANDRIANARIVONY

 

accueil

6 regions

  bible 6 ans

 bible 1 an

 

           
           
                  map clichy             

 

Eglise Protestante Malgache en France - Fiangonana Protestanta Malagasy Aty Andafy
Siège National: Maison du Protestantisme

47, rue de Clichy 75009 Paris

 

                      enveloppe contact   
      © Copyright 2012. Tous droits resérvés