vendredi, 22 septembre 2017

 

 

                     

Ry havamalala ao amin'ny Tompo,

Ho ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana avy min'Andriamanitra Ray.

Ho tohin'ny fanentanana efa natao teo anivon'ny FPMA, mikasika ny Fivahiniana any amin'ny Tany Masina (Israely) sy ny fanambarana momba izany tany amin'ny Synoda ary nandritra ireo hetsika samihafa.

Dia faly izahay Komity Jerosalema manolotra anareo etoana ireo takelaka (dépliants, affiches) misy ny fanazavana feno mikasika ny Fivahiniana any amin'ny Tany Masina amin'ny 15-22 novambra 2017.

Ny Komity Jerosalema
Ramahatafandry ANDRIANAVELASOA
Beby Honorine RASOANAIVO
Lalao RAKOTOJOELY RAKOTOVAO
Voahirana RAKOTOVAO


 

plus infos


                                                                                      

 

 

accueil

6 regions

  bible 6 ans

 bible 1 an

 

           
           
                  map clichy             

 

Eglise Protestante Malgache en France - Fiangonana Protestanta Malagasy Aty Andafy
Siège National: Maison du Protestantisme

47, rue de Clichy 75009 Paris

 

                      newsletter   
      © Copyright 2012. Tous droits resérvés