mardi, 17 octobre 2017

 

 

affiche zaikabe 2017

Ny Synoda Lehibe 2016 dia nametraka soridalana , Hafatry ny Synoda faha-5, ho an’ny FPMA. Dia ny hampanjaka ny fitiavana fototra lehibe mahatamana ny Kristiana ao amin’ny Fiangonana. Hampiasa ho fampandrosoana ny Fiangonana ireo fanomezam-pahasoavana hananan’ny kristiana rehetra ato amin’ny FPMA.

Koa ao anatin’i’zany tetikasa izany dia, hisy fandinihan-tena eo anivon’ny ambaratonga rehetra, MOMENT STOP, manodidina ireto thèmes 4 ireto :

- Doctrine sy Théologie,
- Spiritualité,
- Intégration dans la vie de L’Eglise,
- Communication.
mandritra ny Zaikabe sy Lasy SAP/KNPL.

Koa ny fampianarana sy ny atelier dia handinihana ireo thèmes voalaza ireo , mifototra amin’ny teny faneva : « Farany, aoka hiray saina sy hiray fo ianareo rehetra: mifankatiava toy ny mpiray tampo, mahaiza mifangoraka, manetre tena. » I Pet 3.8 ; «Fa ambonin'ny zavatra rehetra, mitafia ny fitiavana izay mamehy ny hatsaram-panahy rehetra ho tanteraka. » Kol 3.14.
Fisoratana anarana: 12 Juin - 31 Septembre 2017     Andinindininy   


accueil

6 regions

  bible 6 ans

 bible 1 an

 

           
           
                  map clichy             

 

Eglise Protestante Malgache en France - Fiangonana Protestanta Malagasy Aty Andafy
Siège National: Maison du Protestantisme

47, rue de Clichy 75009 Paris

 

                      newsletter   
      © Copyright 2012. Tous droits resérvés