samedi, 01 octobre 2016
Fampianarana SAP KNPL / Ny Fanjakan'Andriamanit​ra araka ny Matio / Mer 11 mai 2016

Fampianarana SAP KNPL / Ny Fanjakan'Andriamanit​ra araka ny Matio / Mer 11 mai 2016

« Miadia ny ady tsaran'ny finoana, hazony ny fiaina-maharitra mandrakizay, fa ho any amin'izany fiainana izany no niantsoan'Andriamanitra anao fony ianao nanambara ilay fiekem-pinoana fatratra teo anatrehan'ny vavolombelona maro. » I Timoty...